Het consult

In de klassieke homeopathie behandelt men niet de ziekte, maar de zieke mens. Bij de behandeling staat de hele mens centraal, omdat alle verschijnselen en symptomen van de patiënt nooit los van elkaar kunnen worden gezien. Een eerste consult zal daarom al gauw één tot anderhalf uur in beslag nemen. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gezondheidstoestand. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op alle symptomen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en emotioneel niveau. Bij dat totaalbeeld wordt een passend homeopathisch middel uitgezocht. U ontvangt meestal één of meerdere korreltjes - al dan niet opgelost in een water/ alcoholmengsel - met een voorschrift hoe deze in te nemen. Soms krijgt u het middel thuisgestuurd.

Als er geen sprake is van een acute situatie, wordt er na 4-6 weken een nieuwe afspraak gemaakt. Dit gesprek duurt meestal wat korter (30-60 minuten).

Voor de duur van de behandeling zijn geen vaste richtlijnen te geven. Deze zijn van heel veel factoren afhankelijk. Het gebeurt zelden, dat iemand na het eerste consult volledig genezen is en nergens meer last van heeft. U kunt zich voorstellen dat, als u al enkele jaren aan een chronische ziekte lijdt, uw organisme tijd nodig heeft om te herstellen. In de meeste gevallen zijn er toch wel een aantal maanden nodig. Ook zijn er klachten, die door de klassieke homeopathie niet helemaal te verhelpen zijn. Dan kan een klassiek homeopathische behandeling toch heel erg zinvol zijn, omdat de algehele gezondheidstoestand verbetert: meer energie, betere slaap, niet zo zwaarmoedig meer enzovoort.

Te allen tijde bent u echter degene die uitmaakt hoe lang en hoe vaak u behandeld wilt worden. U kunt op ieder moment aangeven dat u met de behandeling wilt ophouden.

De huisarts
U bent vrij in uw keuze voor een klassiek homeopathische behandeling: u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.