Kinderen

Het zieke kind
Ieder kind kan wel eens ziek worden. Lang niet altijd is het nodig om op zo'n moment medicijnen te geven. Gelukkig maar want veel ouders hebben een gevoelsmatige weerstand tegen het gebruik van medicijnen bij (jonge) kinderen. Deze weerstand is begrijpelijk. Medicijnen kunnen immers schadelijke bijwerkingen hebben. Alleen, hoe weet u als ouder wat in zo'n situatie nu echt de beste aanpak voor uw kind is?
De eerste weg bij klachten die niet vanzelf overgaan is meestal de huisarts. De huisarts is immers de "poortwachter" van de gezondheidszorg. Met haar of hem kunt u overleggen of het verantwoord is om af te wachten of dat het beter is om medicijnen te geven. Als het advies "medicatie" luid, dan heeft de huisarts de keus uit reguliere medicijnen, zoals antibiotica (bij koorts), hormoonzalven (bij huidklachten), inhalators (bij CARA-klachten). Naast de reguliere aanpak zijn er tegenwoordig ook andere mogelijkheden om kinderen met klachten te behandelen. Een hele goede en natuurlijke mogelijkheid is de klassieke homeopathie. Het is een zachte maar effectieve geneesmethode, bijna altijd zonder vervelende bijwerkingen. Een geneesmethode dus die bij uitstek geschikt is voor kinderen.

Wat doet de klassieke homeopaat?
De klassieke homeopaat zal in bijna alle gevallen kiezen voor een "totaal-aanpak". Dat betekent dat een klacht niet als een op zichzelf staand verschijnsel wordt beschouwd maar als een onderdeel van een samenhangend proces. Men spreekt ook wel van een "constitutiebehandeling". Dat wil zeggen dat geprobeerd wordt de algemene gesteldheid van het kind te verbeteren. De weerstand tegen allerlei ziekte-invloeden wordt hierdoor groter en het kind zal minder snel klachten krijgen. Vanzelfsprekend betekent zo'n aanpak dat niet volstaan kan worden met een telefonisch consult van vijf minuten. In het algemeen wordt u uitgenodigd om zo uitgebreid mogelijk over uw kind te komen praten. Niet alleen over de feitelijke klacht van het moment maar ook over klachten die zich eerder voordeden, bijkomende klachten, het eet- en slaapgedrag, de algemene energie, de gevoeligheid voor bepaalde (voedings) stoffen en het karakter met eventuele gedragsproblemen. Ook problemen van de moeder tijdens de zwangerschap en de ziekten in de familie, komen aan de orde. Het zal niet verbazen dat er dikwijls wel anderhalf uur gepraat wordt voor de homeopaat het "plaatje rond heeft". Dikwijls zal de klassiek homeopaat nog een tijd nodig hebben om een goede analyse van de situatie te maken en een homeopathisch middel voor te schrijven. In sommige gevallen komt een advies hiervoor onmiddellijk na afloop van het consult.

Welke mogelijkheden heeft de klassieke homeopathie?
Soms wordt nog gedacht dat homeopathie een geneesmethode is voor oppervlakkige aandoeningen. Niets is echter minder waar! De klassieke homeopathie is een ingrijpende geneeswijze, mits ze op een deskundige wijze wordt toegepast. Het is niet te doen om een lijst van aandoeningen te geven die met klassieke homeopathie te behandelen zijn. Een paar voorbeelden van veel voorkomende aandoeningen die in het algemeen goed reageren op een klassiek homeopathische behandeling zijn: koemelkallergie (en andere allergieen), darmkrampjes, terugkerende oorontstekingen, chronische verkoudheid, slaapproblemen, huidproblemen, CARA, moeiheid, algemene groei-en ontwikkelingsstoornissen, hoofdpijn bij schoolgaande kinderen enzovoort. Daarnaast - en dat is misschien wel het meest bijzondere van de klassieke - is er een gunstige invloed op veel emotionele problemen. Het driftige kind, het hyperactieve kind, het angstige kind, het onzekere kind: een serieuze homeopathische aanpak kan het leven van het kind (en van de ouders….) een stuk prettiger maken. Denk er wel aan dat ook met homeopathie de klachten in de regel niet van de ene op de andere dag verdwijnen. In acute situaties (oorpijn e,d,) kan er binnen enkele minuten verbetering optreden maar voor diepere klachten zijn er meerdere maanden met een behandeling gemoeid.

Zoals gezegd is er bij de klassieke homeopathie altijd sprake van een totaalaanpak. Een goede reactie op een homeopathisch middel betekent dan ook een verbetering op meerdere fronten. Niet alleen verdwijnt het eczeem maar het kind wordt ook rustiger en slaapt beter. Niet alleen is het kind minder benauwd maar het eet beter en heeft meer energie. De weerstand wordt groter en emotioneel gezien lijkt het kind alles beter aan te kunnen, het zit lekkerder in zijn vel.