Klassiek homeopathie

Bij het horen van de term "klassieke homeopathie" denkt u misschien aan iets ouderwets, iets wat niet meer van deze tijd is. Maar als je in het woordenboek het woordje klassiek opzoekt, dan zie je daar achter staan: "evenwichtig, van blijvende waarde".
Als we over de klassieke homeopathie praten, hebben we het dan ook over de homeopathie zoals deze oorspronkelijk als methode "van blijvende waarde" ontwikkeld is. In de praktijk houdt dit in: een uitgebreid consult waarin niet alleen aandacht is voor de hoofdklacht maar voor alle andere uitingen van een verstoorde levensenergie. Voor dit totaalbeeld wordt altijd slechts één homeopathisch middel tegelijk gegeven.
Natuurlijk staat de ontwikkeling van de homeopathie niet stil. Maar de oorspronkelijke uitgangspunten blijven zo veel mogelijk gehandhaafd. Omdat ze gebaseerd zijn op onveranderlijke natuurlijke wetmatigheden. Daardoor wordt een snelle, zachte en duurzame genezing mogelijk gemaakt. En je kunt het beste uit je zelf halen…

Een nieuwe geneesmethode…
Er zijn een heleboel manieren om met ziekte en gezondheid om te gaan. Iedere tijd en iedere cultuur kent zo zijn eigen benadering. De klassieke homeopathie is een geneesmethode die zich op dit moment in snel tempo over de hele wereld verspreidt. Misschien is het een geneesmethode die ook u zal aanspreken. Bijvoorbeeld omdat u er van overtuigd bent dat iemand pas echt beter kan worden als de oorzaak wordt aangepakt. Of omdat u langzamerhand de beperkingen van de techniek bent gaan inzien en kiest voor een meer menselijke benadering. Of omdat je op een meer natuurlijke manier met uzelf of u kinderen wilt omgaan. Uit respect voor de natuur, uit respect voor de aarde, uit respect voor elkaar. Je staat daarin niet alleen. Het is een behoefte die bij veel mensen leeft. Daarom is de klassieke homeopathie bij uitstek een geneesmethode van deze tijd.

Een menselijke benadering…
Stel, u heeft migraine, maagpijn, CARA of reumatische klachten. Of misschien heeft u wel nergens concreet pijn, maar voelt u zich gewoon niet optimaal: u bent voortdurend moe, nerveus, gejaagd, angstig of depressief. Kortom, uw leven, u werk, uw omgeving, geeft u niet wat u er van verwacht. Het bijzondere van de homeopathische aanpak is dat deze klachten niet worden weggedrukt door bijvoorbeeld pijnbestrijding of kalmerende middelen. In de homeopathie wordt er vanuit gegaan dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft. Als u aan deze oorzaak voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken, lukt dit soms een tijdje maar het probleem wordt er niet echt mee opgelost. Integendeel, dikwijls raakt u steeds verder af van een optimale gezondheid, van datgene wat u zou kunnen zijn: iemand die op een creatieve manier zin geeft aan het leven, de moeilijkheden durft aan te pakken, voldoende energie heeft en gewoon lekker in zijn vel zit.

Energie is de basis…
In de homeopathie gaan we er vanuit dat tastbare en zichtbare ziektesymptomen het eindproduct vormen van een - soms lang - proces. Aan de basis van zo'n proces staat altijd een verstoorde levensenergie. Het is deze energie die de homeopathie probeert te herstellen. Als iemands levensenergie verstoord is, is dat niet rechtstreeks via lichamelijk onderzoek waar te nemen. Maar de gevolgen die vroeger of later ontstaan, in de vorm van symptomen, zijn dat wel! Daarom probeert de klassiek homeopaat zoveel mogelijk te weten te komen. Het beperkt zich dus niet tot het eindproduct: de nieren, het eczeem of migraine. Zo zal een bepaalde Carapatiënt natuurlijk zijn benauwdheid als hoofdklacht noemen. Maar bij doorvragen kan de homeopaat bij deze specifieke patiënt bijvoorbeeld ook noteren: hoofdpijn bij het rijden in koude wind. , Slapeloosheid tussen 2 en 4 uur 's nachts, een verergering van de benauwdheid rond deze tijd, zwelling van de oogleden, angst voor ziekte, een overdreven verlangen naar zoetigheid enz. enz. Dat zijn allemaal belangrijke uitingen die de patiënt karakteriseren. Het zijn deze symptomen die het individuele homeopathische middel voor iemand bepalen.

Iedereen is uniek…
Lijken de klachten van alle patiënten met dezelfde ziekte op het eerste gezicht dus min of meer hetzelfde, de homeopaat kijkt verder en zoekt naar een individueel beeld van de patiënt. Als dit beeld duidelijk is, dan past hier een specifiek homeopathisch middel bij. Dit is de reden dat tien patiënten met dezelfde aandoening van een klassiek homeopaat allemaal een ander middel kunnen krijgen. In het eerste consult, dat wel anderhalf uur kan duren, zal de klassiek homeopaat dan ook proberen zich een totaalbeeld te vormen van de lichamelijke en psychische klachten, de leefgewoonten en de persoonlijkheid. Alleen op deze wijze kan een middel gevonden worden dat de gehele persoon in evenwicht brengt. Als dit lukt, is de bron, de voedingsbodem voor het ontstaan van klachten opgeheven. Deze zullen dan ook, mits er in het verleden geen onherstelbare schade aan het organisme is ontstaan, geleidelijk verdwijnen.

Genezen doet u zelf…
Voor iemand die misschien al jaren heeft moeten leven met bepaalde klachten, klinkt dit misschien ongeloofwaardig. Gebeuren er dan wonderen in de homeopathie? Ja en nee!
Nee, omdat je echt niet hoeft te verwachten dat je binnen enkele weken van een aandoening af bent die al vele jaren bestaat.
Ja, omdat door verbetering van iemands algehele energie, het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. Dit zelfgenezend vermogen is een wonderlijk werkend mechanisme dat normaal gesproken zonder hulp van buitenaf mensen weer beter maakt. Bijvoorbeeld bij een diepe wond, die zich keurig herstelt zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Of bij het koortsproces dat de verspreiding van virussen bemoeilijkt en sommige afweerstoffen geweldig doet toenemen. Door allerlei oorzaken kan dit zelfgenezend vermogen echter verzwakt zijn. Met name bij chronische aandoeningen lukt het dan niet meer om zonder hulp van je klachten af te komen. Het homeopathische middel kan in dat geval te hulp schieten. Het stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen. De natuur (je eigen natuur) doet de rest.