NVKH

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten die op een deskundige wijze de homeopathie bedrijven. De homeopaten zijn daarvoor gedegen opgeleid, en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Deze kwaliteitszorg behelst zowel opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering. Tevens is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat een keer nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

Kwaliteitszorgsysteem
Dit kwaliteitsbeleid wordt zeer gewaardeerd. De consumentenbond toets ieder jaar hoe de kwaliteitszorg van de beroepsgroepen in de alternatieve gezondheidszorg tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. In het reguliere veld is dit de taak van de inspectie. Al jaren komt de NVKH als een van de beste beroepsgroepen uit deze toetsing.

Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars hebben hierbij aangehaakt, en stellen het onderzoek van de Consumentenbond als norm voor hun vergoeding van alternatieve geneeswijzen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten door leden van de NVKH via aanvullende verzekeringspakketten.

Pluis/ niet pluis
Een homeopaat die is aangesloten bij de NVKH, hoeft geen arts te zijn. Wel beschikt deze over gedegen medische kennis. Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidstoestand waarin een patiënt zich bevindt. Indien nodig zal de homeopaat verwijzen naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg.