NWP

De NWP is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. De homeopaten zijn daarvoor gedegen opgeleid, en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Deze kwaliteitszorg behelst zowel opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering. Tevens is het zo dat patiënten van bij de NWP aangesloten homeopaten, mocht dat een keer nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

Kwaliteitszorgsysteem
Dit kwaliteitsbeleid wordt zeer gewaardeerd. De consumentenbond toets ieder jaar hoe de kwaliteitszorg van de beroepsgroepen in de alternatieve gezondheidszorg tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. In het reguliere veld is dit de taak van de inspectie.

Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars hebben hierbij aangehaakt, en stellen het onderzoek van de Consumentenbond als norm voor hun vergoeding van alternatieve geneeswijzen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten door leden van de NWP via aanvullende verzekeringspakketten.

Pluis/ niet pluis
Een homeopaat die is aangesloten bij de NWP, hoeft geen arts te zijn. Wel beschikt deze over gedegen medische kennis. Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidstoestand waarin een patiënt zich bevindt. Indien nodig zal de homeopaat verwijzen naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg.