Tarieven - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1e consult/intakegesprek

Vervolgconsult

Telefonisch consult


€ 90,-

€ 60,-

€ 20,-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toelichting:
-
- Telefonisch overleg n.a.v. de inname van
- een middel is gratis.
- Een consult dat minimaal 24 uur van
- tevoren wordt afgezegd wordt niet in
- rekening gebracht.